Integritate instituțională
  • Cod etic/deontologic/de conduită;
  • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora;
  • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;
  • Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;
  • Planul de integritate al instituţiei;
  • Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în Planul de integritate;
  • Situaţia incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;
  • Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante