Legislație

Tematici:


A. Legislație privind înființarea, organizarea și funcționarea Inspecției Muncii . 

B. Legislație privind relațiile de muncă. 

C. Legislație în domeniul protecției muncii, securității și sănătății în muncă .

D. Legislație în domeniul supravegherii pieței.

E. LEGISLAȚIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - limba engleză  http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/steag.jpg

F. Directivele Uniunii Europene în domeniul securității și sănătății în muncă (texte consolidate în limba română) http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/U.E..JPG

 

G. Ghiduri și Recomandări pentru implementarea legislației . Inspecția Muncii pune la dispoziție traducerea, integrală sau parțială, a unor materiale utile pentru implementarea legislației :

 

Munca forțată și traficul de ființe umane - manual pentru inspectorii de muncă

Rezultate proiect european "Euro detașare"

Ghid de bune practici cu caracter neobligatoriu pentru punerea în aplicare a Directivei 2001/45/CE (lucrări la înălțime) (Comisia Europeana, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitatea de șanse - 2006), martie 2010

Ghid de bune practici privind coordonarea securității și sănătății în sectorul construcții (FIEC, EFBWW, SEFMEP, cu sprijinul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă ), martie 2010
 

Aplicații și privire asupra șantierului  (FIEC, EFBWW, SEFMEP, cu sprijinul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă - 2002), martie 2010

Ghid facultativ de bună practică pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/44/CE (vibrații la locul de muncă) (Comisia Europeana, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Probleme Sociale și Șanse Egale ), ianuarie 2010

ELVIE, o metodă de diagnostic și de prevenire a riscurilor profesionale în muncă( Asociația Regională pentru Ameliorarea Condițiilor de Muncă Martinica - Franța ), traducere și publicare autorizată de ARACT Martinica, octombrie 2009

Ghid TRGS 600 - Reguli tehnice pentru substituirea substanțelor periculoase (Institutul Federal pentru Securitate și Sanatate în Muncă - Germania), traducere integrală, iulie 2009

Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă, COM(2007)62

Rezoluție asupra rolului SLIC în Strategia comunitară 2007 - 2012 privind securitatea și sănătatea în muncă, Doc. 2613 SLIC (2007) - mai 2010, actualizată și completată

Comunicarea Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare concreta a Directivei 92/57/CEE privind securitatea și sănătatea la locul de muncă (pe șantiere temporare sau mobile) și a Directivei 92/58/CEE (privind semnalizarea de securitate la locul de muncă), noiembrie 2008

Metodologie de evaluare simplificată a riscului chimic – un instrument care ajută la luarea deciziilor (INRS), traducere și publicare autorizate de INRS, noiembrie 2008

Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrarile care implică sau pot implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrător și pentru inspectorul de muncă (Comisia Europeană), traducere integrală, ianuarie 2008

Brosura generală „Să usurăm povara!”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuală a maselor (Comisia Europeană – SLIC), 23 august 2007

Brosura „Să usurăm povara! Prevenirea afectiunilor zonei lombare, în sectorul transporturilor”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuala a maselor (Comisia Europeana – SLIC), 23 august 2007

Brosura „Să usurăm povara! Prevenirea afecțiunilor zonei lombare, în sectorul medical”, material elaborat în cadrul Campaniei europene 2007 privind manipularea manuală a maselor (Comisia Europeană – SLIC), 23 august 2007

Ghid practic pentru inspectorul de muncă privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest (Comisia Europeană), traducere integrală, iulie 2007 

Ghid practic pentru angajator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest (Comisia Europeană), traducere integrală, iulie 2007 

Ghid practic pentru lucrător privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest (Comisia Europeană), traducere integrală, iulie 2007 

Ghid practic pentru implementarea directivei 98/24/CE - agenti chimici (Comisia Europeană), traducere partială, noiembrie 2007

Ghid de bune practici fără caracter obligatoriu Directiva 1999/92/CE - medii explozive
(Comisia Europeană), traducere integrală, noiembrie 2007

Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni, mutageni și toxici pentru reproducere.

Comunicarea Comisiei Europene privind implementarea de către Statele Membre a directivelor 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE (Comisia Europeană), traducere partială, februarie 2007

Campania europeană 2004 în sectorul constructii (Comisia Europeană - SLIC), traducere partială, ianuarie 2007

H. Studii susținute de Comisia Europeană:

Studiul asupra consecințelor pe care le implică documentația de evaluare a riscurilor (cf. art. 9 din Directiva 89/391/CEE), de către întreprinderile foarte mici implicate în activități cu risc redus, comparativ cu o posibilă scutire de aceasta obligație (limba engleză).

 

 

 Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie linkurile de mai jos prin intermediul cărora puteţi consulta diverse acte normative: