Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea / coordonarea sau sub autorizarea instituției în cauză
Puncte de lucru

Sibiu
Calea Dumbrăvii, nr. 17

tel.: 0269-217516 sau 0269-210469
fax: 0269-214712

Subsol I
Contracte colective de muncă şi monitorizare
relaţii de muncă

- Certificări carnete de muncă
- Înregistrare zilieri
- Preluare fişiere REVISAL
- Certificări înregistrare în Registrul Electronic al Salariaţilor
- Eliberare carnete de muncă

- Casierie
 
Etaj I
- Conducere inspectorat
- Control securitate şi sănătate în muncă
- Control relaţii de muncă
- Comunicare şi relaţii cu publicul
- Supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securitaţii şi sănătătii în muncă
- Resurse umane
- Audit intern
- Legislaţie,contencios administrativ
- Serviciul economic, achiziţii publice, resurse umane şi informatică

 

   

Medias

Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 1
Telefon: 0269 - 841.711

- Preluare fişiere REVISAL
- Înscrieri, completări şi certificări carnete de muncă
- Control securitate şi sănătate în muncă
- Control relaţii de muncă.