Raport de activitate în domeniul relațiilor de muncă
Back

Contact_Info

Informaţii de contact
SIBIU, Str. CALEA DUMBRĂVII, Nr. 17
TELEFON
        +4 0269 217 516
         +4 0269 210 469
FAX  +4 0269 214 712            
Secretariat  -  interior 200
Comunicare şi Rel. cu Publicul-int. 209
Relaţii de Muncă - int. 170
Evidenţa Muncii - int. 227
Securitate şi Sănătate în Muncă - int. 206

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 3447