Raport de activitate în domeniul relațiilor de muncă
Back

I.T.M. Sibiu

Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu

Ca urmare a situaţiei epidemiologice existente, ca măsură în vederea prevenirii şi limitării infecţiilor cu virusul SARS – COV – 2, accesul publicului în incinta Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a fost restricţionat.

Pentru ca relaţia cu publicul să nu fie întreruptă, persoanele interesate pot utiliza telefonul amplasat la nivelul SUBSOL I al clădirii, apelând interiorul compartimentului responsabil, din lista afişată în imediata apropiere a aparatului.

 

În continuare,

RECOMANDĂM

ca angajatorii şi angajaţii să utilizeze cu prioritate mijloacele de comunicare electronice:

E-mail: itmsibiu@itmsibiu.ro;

Fax:   0269/214712; 

Telefon: Secretariat/Registratură/Comunicare și Relații cu Publicul: 0269.217516; 0269.210469,

sau folosind serviciile poştale:

Adresă poştală ITM Sibiu: str. Calea Dumbrăvii, nr.17, loc. Sibiu, jud. Sibiu, cod poştal 550324.

În situația în care transmiterea electronică nu este posibilă, documentele pot fi înregistrate pe suport hârtie la sediul instituției, de luni până joi în intervalul orar 08:00-16:00, iar vineri în intervalul orar 08:00-14:00.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

<- click pe imagine pentru mai multe informaţii

 

 

VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ

 

<- click pe imagine pentru mai multe informaţii

 

Campania ELA - The EU Week for Seasonal Workers

 

    

 

Munca sezonieră în Germania2021

 

Lucrător sezonier în Germania

 

vezi mai mult 

 

 

 

"Informează-te, lucrează legal şi cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat!" - Campanie de informare a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

 

Munca în străinătate

Informații despre intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate

Lucrător sezonier

 
 

CONDIȚII DE INTRARE ÎN STATELE MEMBRE UE ÎN CONTEXT COVID-19 (aplicabile lucrătorilor sezonieri)

 

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020 stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.
- Potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată.
- Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru efectuarea de plăţi online / transfer bancar, contul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu este:
          Pentru TAXE ŞI TARIFE:    RO92TREZ5765032XXX010278
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------