Reprezentativitate sindicate

Organizatiile sindicale care au depus la I.T.M. Sibiu dosarul in vederea

obtinerii dovezii de indeplinire a conditiilor de reprezentativitate