DESPRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TELEORMAN

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman este o instituţie publică, aflată în subordinea Inspecţiei Muncii, care controlează aplicarea unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează domeniul muncii, relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi alte categorii de angajatori, în condiţiile Legii nr.108/1999.

Instituţia este înfiinţată şi este organizată în baza:

Legii nr. 108/1999, republicată, cu modificări şi completări ulterioare.

 Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 1095/22.02.2018

Regulament propriu de organizare și funcționare al Inspectoratului Teritorial de Muncă

Organizarea serviciului de permanență pe anul 2024

Zona de informare

 

 

 

 

 

 

Urmare modificărilor şi completărilor aduse Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează in străinătate, prin OUG nr.33/2021, potrivit art.12 alin. (4) agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social agenţii, respectiv inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorii de servicii îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României o notificare privind plasarea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare.

Pentru descarcare model notificare conceput la nivelul Inspectiei Muncii in format editabil (WORD) - click aici si in format PDF - click aici!

 

  MUNCEȘTE LEGAL!

    CUNOAȘTE-ȚI

    DREPTURILE!

 

 

___________________________________________________________________________________________

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, anunță beneficiarii că în vederea eliberării informaţiilor din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu Registrele Generale de Evidenţă a Salariaţilor depuse de angajatori sunt necesare următoarele:
- cerere tip
- CLICK PENTRU DESCARCARE CERERE AICI!
- copie CI scanată;
- împuternicire semnată şi scanată, dacă este cazul;
- copie CI a persoanei împuternicite dacă este cazul;
- dovada plăţii a sumei de 20 de lei / document în contul de Trezorerie al I.T.M. Teleorman RO69TREZ6065032XXX005146,   Trezoreria Alexandria,Cod fiscal: 12317500.
Documentele de mai sus semnate, se transmit pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro  urmând ca ridicarea documentului să se facă personal de la sediul instituţiei.

____________________________________________________________________________________________

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, anunță beneficiarii că în vederea eliberarii unei adeverinţe de vechime sunt necesare
următoarele documente:
- cerere tip
- CLICK PENTRU DESCARCARE CERERE AICI!
- copie CI scanată;
- împuternicire semnată şi scanată, dacă este cazul;
- copie CI a persoanei împuternicite dacă este cazul;
- dovada plăţii a sumei de 20 de lei / document în contul de Trezorerie al I.T.M. Teleorman- RO69TREZ6065032XXX005146,Trezoreria Alexandria,Cod fiscal: 12317500.
Se va indica de către beneficiar perioada vizată si ANGAJATORUL.
Documentele de mai sus semnate, se transmit pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro  urmând ca ridicarea documentului să se facă personal de la sediul instituţiei.

_________________________________________________________________________________________ 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, anunță beneficiarii că în vederea depunerii registrului de evidenţă salariaţi în format electronic sunt necesare următoarele documente:
- adresă de înaintare
- CLICK PENTRU DESCARCARE ADRESĂ AICI!
- copie după certificatul de înmatriculare scanată;
- împuternicire semnată şi scanată, dacă este cazul;
- fisierul extensia .rvs;
Documentele de mai sus semnate, se transmit pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro.

_________________________________________________________________________________________ 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, anunță beneficiarii că în vederea eliberarii parolei de acces in aplicatia REGES / REVISAL pentru depunerea  registrului de evidenţă salariaţi în format electronic sunt necesare următoarele documente:
- solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi parolei
- CLICK AICI PENTRU DESCARCARE !
- copie după certificatul de înmatriculare scanată;
- împuternicire semnată  de angajator şi scanată, dacă este cazul;
- copie act de identitate reprezentant legal scanata precum şi copie act de identitate a persoanei împuternicite;
Documentele de mai sus semnate, se transmit pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro urmand ca parola sa fie ridicată de la sediul instituţiei sau transmisă in format electronic dacă se cere in mod expres.

_________________________________________________________________________________________ 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, anunță beneficiarii că în vederea recuperării bazei de date pentru  aplicatia REVISAL sunt necesare următoarele documente:
- cerere tip
- CLICK PENTRU DESCARCARE CERERE AICI!
- copie după certificatul de înmatriculare scanată;
- împuternicire semnată  de angajator şi scanată, dacă este cazul;
- copie act de identitate reprezentant legal scanata precum şi copie act de identitate a persoanei împuternicite ;

- dovada plăţii a sumei de 20 de lei / document în contul de Trezorerie al I.T.M. Teleorman RO69TREZ6065032XXX005146,   Trezoreria Alexandria, Cod fiscal: 12317500.
Documentele de mai sus semnate, se transmit pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro urmand ca baza de date sa fie ridicată de la sediul instituţiei sau transmisă in format electronic dacă se cere in mod expres.

_________________________________________________________________________________________ 

Protocol de colaborare cu Asociatia Profesionala a Producatorilor de Cabluri din România
vezi mai mult
 
Informatii din domeniul supravegherii pietei
vezi mai mult
 
Acțiunea de informare "Viitorul tău începe azi. Meriți ca munca ta să fie recunoscută"
vezi mai mult
 
Informare privind lista bunurilor transmise fara plată
vezi mai mult
 
Informare privind riscurile la explozie
vezi mai mult
 
Ghid pentru revenirea la munca in conditii de siguranta
vezi mai mult
 
Recomandari privind prevenirea raspandirii noului Coronavirus la efectuarea curateniei in sectorul non-medical
vezi mai mult
 
Recomandari privind prevenirea raspandirii noului CORONAVIRUS in caminele pentru varstinici
vezi mai mult
 
RECOMANDĂRI LA RELUAREA ACTIVITĂłII ÎN UNITĂłILE DE FRIZERIE, COAFURĂ SI COSMETICĂ
vezi mai mult
 
Recomandari pentru lucratori privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus
vezi mai mult
 
RECOMANDĂRI PENTRU LUCRĂTORI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU COVID 19 LA LOCUL DE MUNCA
vezi mai mult
 
Informare SSM privind prevenirea infectiei cu COVID 19 in situatia deplasarilor pentru sarcini de munca
vezi mai mult
 
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS
vezi mai mult
 
INFORMARE privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus SARS-CoV-2
vezi mai mult
 
Intrebari frecvente / Raspunsuri Inspectia Muncii
vezi mai mult
 
Campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă determinate de alunecări şi împiedicări la acelaşi nivel
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Informatii privind Legea prevenirii nr 270/2017
vezi mai mult
 
Guvernare transparenta si participativa - cod SIPOCA 35
vezi mai mult
 
Informare despre Coronavirus COVID-19 - Reguli de protectie
vezi mai mult
 
Informare despre Coronavirus COVID-19 - Cum folosim masca de protectie
vezi mai mult
 
Informare despre Coronavirus COVID-19 - Intrebari despre Coronavirus
vezi mai mult
 
Campania europeana privind munca nedeclarata
vezi mai mult
 
Recomandările Inspecției Muncii ca urmare a măsurilor speciale de control și prevenire a infecției virale cu COVID-19
vezi mai mult
 

  SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE.

 

vezi mai mult

 

Lista artificierilor și a pirotehnicienilor din județul Teleorman 

vezi mai mult

 

Ghiduri
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Alte informaţii Marea Britanie
vezi mai mult
 
Olanda
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult