Pagina de start
  

INSPECŢIA MUNCII este înfiinţată prin Legea nr. 108/1999 ca organ al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. Este organizată şi funcţionează pe baza Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 767/1999 şi are în subordine 42 inspectorate teritoriale de muncă, unitaţi cu personalitate juridică şi Centrul de Pregatire si Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii de la Botoşani.

Mandatul Inspecţiei Muncii respectă prevederile Convenţiei nr. 81 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt urmatoarele:

 

 

  • controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;
  • informarea autoritaţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea corectă a dispoziţiilor legale în vigoare;
  • furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
  • asistarea tehnică a angajatorilor si angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale;
  • iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.