Supravegherea pietei

Programul sectorial de supraveghere a pieței al Inspecției Muncii pe anul 2022

Campania nr. 4 din Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022 are la bază programul sectorial de supraveghere a pieței, cerință reglementată de art. 18 alin. 5) al Regulamentului CE 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

În acest program se urmărește concentrarea acțiunilor de control pe domenii prioritare prin stabilirea unor categorii de produse ce urmează a fi verificate. Principalele grupe de produse incluse în programul de control pentru anul 2022 sunt: utilaje agricole, mașini de deszăpezit, echipamente individuale de protecție (mănuși, măști, combinezoane), ventilatoare electrice utilizate în mediu ATEX, malaxoare pentru beton sau mortar (Betoniere), explozivi de uz civil și articole pirotehnice categoria F1, P1.

Monitorizarea rezultatelor și evaluarea eficienței activității de supraveghere a pieței, desfășurată de inspectorii de muncă, se realizează permanent în sistem on-line utilizând baza de date proprie a Inspecției Muncii destinată special acestei activități.

Mai multe informații cu privire la drepturile și obligațiile producătorilor, importatorilor, distribuitorilor și utilizatorilor, se găsesc pe site-ul: https://ec.europa.eu/growth/index_en