Informaţii privind activitatea de control

1.Când pot fi controlat de catre Inspectoratul Teritorial de Muncă? 

2.Cine mă controlează? 

3.De ce unitatea mea poate face obiectul unui control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă? 

4.Cum pot fi controlat? 

5.Ce poate face inspectorul de munca? 

6.Ce se întâmplă dacă obstrucţionezi inspectorul de munca în exercitarea inspecţiei?
________________________________________

1.Când pot fi controlat de catre Inspectoratul Teritorial de Muncă? 

    Oricând, la orice oră, la orice interval de timp, faţă de verificarea anterioară.
________________________________________

2.Cine mă controlează? 

    Unul, sau mai mulţi inspectori de muncă, care prezintă o legitimaţie; un ordin de serviciu (de deplasare) poate fi prezentat la cerere. 
    Uneori, pentru a putea realiza identificarea persoanelor şi pentru protecţia inspectorilor, suntem însoţiţi de jandarmi sau poliţişti.
________________________________________

3.De ce unitatea mea poate face obiectul unui control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă? 

    - deoarece ai fost planificat pentru o verificare generală, periodică care se numeşte control de fond; 
    - deoarece Inspectoratul desfăşoară o campanie de control tematică, într-un anumit domeniu de activitate sau într-un anumit areal geografic; 
    - deoarece inspectorul doreşte să verifice modul în care au fost îndeplinite măsurile obligatorii dispuse într-un control anterior; 
    - deoarece o altă instituţie cu atribuţii de control ne-a solicitat efectuarea unui control; 
    - deoarece există o sesizare cu privire la nereguli în unitate; 
    - deoarece inspectorul de munca a observat un fapt deosebit în unitate, are o suspiciune serioasă privind o gravă încălcare a normelor legale sau există o stare de pericol iminent.
________________________________________

4.Cum pot fi controlat? 

    Cele mai multe acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă sunt inopinate, fără anunţare prealabilă. Nu facem asta pentru a te speria, sau pentru a încurca activitatea unităţii. Procedăm aşa pentru a surprinde situaţiile de fapt existente în mod natural în unitate şi care ar putea fi ascunse dacă verificarea ar fi anunţată. 
    Prezenţa conducătorului unităţii nu este o condiţie fără de care inspectorul de munca nu poate realiza inspecţia. Inspectorul de muncă are dreptul de acces liber în orice spaţiu al unităţii, în absenţa conducătorului unităţii. 
    Pe lângă controlul efectuat la sediul unităţii supuse inspecţiei, poţi fi invitat să prezinţi acte şi documente la sediul Inspectoratului Teritorial  de Muncă, acestea fiind menţionate într-o înştiinţare scrisă de inspectorul de muncă.
________________________________________

5.Ce poate face inspectorul de munca? 

    - să intre, fără a fi însoţit, în orice încăpere, sau alt spaţiu al unităţii; 
    - să fotografieze, să filmeze, să facă înregistrări audio, să fotocopieze documente, să copieze pe suporturi de stocare informaţii electronice; 
    - să ia declaraţii scrise salariaţilor, oricăror persoane din unitate, inclusiv conducătorului unităţii: poate solicita ca în momentul intervievării persoanelor să nu mai fie nimeni de faţă; 
    - să solicite informaţii, date de la orice salariat, sau persoană din unitate; 
    - să solicite orice act, document, sau registru din unitate: să le ridice temporar pentru studiere, sau fotocopiere; 
    - să acceseze orice sistem informatic şi să solicite rapoarte scrise, sau alte listări generate de acestea; 
    - să ia probe, sau mostre; 
    - să impună remedierea pe loc, sau într-un termen determinat a abaterilor constatate;
________________________________________

6.Ce se întâmplă dacă obstrucţionezi inspectorul de munca în exercitarea inspecţiei? 

    - poţi fi sancţionat contravenţional; ca angajator eşti responsabil şi pentru salariaţii tăi care obstrucţionează inspectorul de muncă să îşi exercite controlul; 
    - inspectorul de muncă poate solicita ajutorul agenţilor forţei publice, poliţie sau jandarmi, pentru protecţie, sau pentru susţinerea acţiunilor de control; 
    - pentru obstrucţionarea în mod repetat , inspectorul poate face plângere penală împotriva angajatorului, această faptă atrăgând răspunderea penală; 
    - o atitudine obstructivă şi ostilă ridică o suspiciune puternică privind existenţa unor nereguli, fapt care atrage un comportament special din partea inspectorului de muncă; 
    - lipsa de colaborare în cadrul acţiunii de control este o circumstanţă agravantă pentru stabilirea cuantumul sancţiunilor pentru celelalte fapte contravenţionale constatate.


Conducerea
Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea