INFORMAŢII PUBLICE

Acte normative care reglementează liberul acces la informaţiile de interes public: 


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public


HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 


Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 
Florina Tudor – inspector Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
 Tel. 0240 531068 int. 201


Ce reprezintă informaţiile de interes public?
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţie.

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.