Autorizări/Avize/Acte

 

Autorizatii/Avize emise de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca

 

AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

  1. Model de cerere și de opis documente, conform H.G. nr. 1425/2006, modificată;
  2. Model de declarație pe proprie răspundere, conform H.G. 1425/2006, modificată.

Autorizatia de utilizare si detinere de produse si substante toxice nu se mai elibereaza!!

 

ABILITAREA SERVICIILOR EXTERNE DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE  ȘI AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR CU CARACTER TEHNIC DE INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

  1. Model de cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire și protecție, conform H.G. nr.1425/2006;
  2. Model de cerere de reînnoire a certificatului de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006;
  3. Model de notificare pentru prestare permanentă, în regim de stabilire, conform H.G. nr.1425/2006;
  4. Model de notificare pentru prestare temporară sau ocazională, conform H.G. nr.1425/2006;
  5. Model de cerere în vederea avizării documentațiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform H.G. nr.1425/2006.



MODELE PENTRU EVIDENŢELE SUBSTANŢELOR CHIMICE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA SSM

Documente solicitate de inspectorul de munca in timpul controlului