Solicitare informații de interes public
 1. Responsabil pentru accesul la informații de interes public (Legea nr. 544/2001) : Berzescu Angelica  - inspector, tel. 0255-214419, angelica.berzescu@itmcaras.ro

 2. Lista cu documentele ce conțin informații de interes public [descarcă]

 3. Lista cu documente produse și/sau gestionate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin [descarcă]

 4. Model de cerere tip - solicitare în baza Legii nr. 544/2001 - [descarcă] (se poate utiliza si formularul electronic din acest meniu)

 5. Formulare pentru reclamatie administrativă: refuz [descarcă] netrimitere în termen [descarcă]

 6. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2022 [descarca]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2021 [descarca]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2020 [descarca]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2019 [descarcă]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2018 [descarcă]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2017 [descarcă]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2016 [descarcă]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2015 [descarcă]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2014 [descarcă]
 • Raport Legea 544/2011 pe anul 2013 [descarcă]
 • Raport evaluare anuala petiții pe anul 2022 [descarca]
 • Raport evaluare anuala petiții pe anul 2021 [descarca]
 • Raport evaluare anuala petiții pe anul 2020 [descarca]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2019 [descarcă]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2018 [descarcă]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2017 [descarcă]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2016 [descarcă]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2015 [descarcă]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2014 [descarcă]
 • Raport evaluare anuală petiții pe anul 2013 [descarcă]