Concurs
Înapoi

Concursuri organizate în data de 11.04.2022

Concursuri organizate în data de 11.04.2022 ( proba scrisă): pentru ocuparea, prin recrutare, a doua funcții publice vacante de execuție: consilier juridic debutant la Serviciul Contencios Administrativ și consilier juridic asistent la Direcția Legislație, Contencios Administrativ si pentru ocuparea, prin promovare, a unei funcții publice vacante de conducere: șef serviciu la Serviciul Control Relatii de Muncă –Direcția Control Relatii de Muncă