Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV

Situatia amenzilor pentru domeniul de activitate Sanatate si Securitate in Munca

Publicarea informaţiilor se face cu respectarea art. 12, alin. 1), lit. c) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public care stabileşte  că „ se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor la informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii”.

Împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a amenzii se poate face plângere conform art. 31 şi art 32 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Precizări la contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanelor cu handicap

Precizări cu privire la modul de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

LISTA SINDICATELOR CARE AU SOLICITAT DOVADA PENTRU OBTINERE REPREZENTATIVITATE

LISTA SINDICATELOR reprezentative la nivel de unitate conform articolului 56, alineat (7) din lg 367-2022

 

PROCEDURA FORMALIZATA PRIVIND ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ