Conducerea ITM Ilfov

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Telefon

Doru RAICU

Inspector SEF  

021/316.25.60
Fax:021/316.25.62

Vacant Inspector șef adjunct SSM 021/316.25.60
Angela VILCEA Inspector șef adjunct RM 021/316.25.60