CONTACT

În cazul în care doriți să transmiteți  o sesizare , menționăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobatムprin Legea nr. 233/2002. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează.

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV

 

Bucuresti, Calea Giulesti Nr. 6-8, Sector 6, CP 060274
telefon: 021 - 316.25.60, 021 - 316.25.61
fax: 021 - 316.25.62
Program functionare: Luni - Joi 8:30 – 16:30; Vineri 8:30 - 14:00
Program preluare Revisal: Luni - Joi: 8:30 - 16:30; Vineri: 8:30 - 14:00
Pentru petitii si sesizari: comunicare@itmilfov.ro
 

I.T.M. ILFOV

CUI 12326451

CONT  IBAN  TAXE  :  RO21TREZ7065032XXX008443

BANCA : TREZORERIE OPERATIVA SECTOR 6

PROGRAM CASIERIE