4.Reprezentativitate sindicate

LISTA SINDICATELOR REPREZENTATIVE conform LEGII NR.367/20222 evidență conform art.56 alin.7  - Descarcă (18.04.2024)

Pentru obținerea dovezii de îndeplinire a condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor sindicale, sunt necesare următoarele documente:
 
copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;
declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;
cerere către I.T.M. pentru eliberarea dovezii privind depunerea documentației privind reprezentativitatea.
 
În conformitate cu art.53 alin.3 din Legea 62/2011, a Dialogului Social, anterior depunerii dosarului pentru obținerea reprezentativității la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă și una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra și va emite dovadă în acest sens.