Cereri / Formulare tipizate

Formulare Relații de Muncă [aici]

Formulare Securitate și Sănătate în Muncă [aici]

Metodologia cadru cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular şi cu privire la alte aspecte legate [aici]