Integritate institutionala

2020: Anexa 6, Incidente de integritate, BUNURI cu titlu gratuit

Informații privind implementarea Strategiei naționale anticoruptie 2021-2025

- Cod etic/deontologic/de conduită

- Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora: 2021

- Mecanismul de raportare a încălcărilor legii: 2021

- Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

- Planul de integritate al instituţiei: 2022

- Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în Planul de integritate: 2021

- Situaţia incidentelor de integritate şi măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului: 2021

- Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante.