Campanii SSM

2023

Program cadru

 

CAMPANII NATIONALE, CAMPANII EUROPENE, ACTIUNI DESFASURATE IN DECURSUL ANULUI 2020

1.Campanie nationala privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi

2.Campanie privind modul în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.

    

CAMPANII NATIONALE, CAMPANII EUROPENE, ACTIUNI DESFASURATE IN DECURSUL ANULUI 2016

 

 

   - CAMPANII EUROPENE:

   

1.Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC) privind respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul relatiior de munca de catre agentii de munca temporara

 

2.Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – „locuri de munca sanatoase pentru toate varstele”.

 

 

 CAMPANII NATIONALE:

 

3.Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

 

4.Campanie naţională de combatere a riscurilor de caderi de la inaltime si surparoi de maluri pe santierele fixe si mobile.

 

5.Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană.

 

16.Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

     

-ACTIUNI:

 

12.Identificarea unei metode de evaluare a stresului la locurile de munca si metodele de combatere a acestuia;

 

13.Acţiune de verificare a respectării  prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în  unităţile cu locuri de munca verzi (recuperare-reciclare deseuri, producere energie electrica din surse regenerabile).

 

14.Acţiune de verificare a respectării  prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în  unităţile de producere si distributie energie electrica .

 

15. Acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime  pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive in exploatarile miniere,silozurile de cereale, fabricile de nutreturi combinate, de fabricare a bauturilor alcoolice, a mobilei,activitatile din compania Romarm si unitatile de distributie a combustilililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate.

 

17.Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă in microintreprinderi  (1 - 9 lucrători).

 

18.Modalitati de abordare a obligatiilor legale privind informarea, consultarea si instruirea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii).

 

19.Actiune de instruire a inspectorilor de munca cu atributii in domeniul supravegherii pietei din inspectoratele teritoriale de munca cu privire la prevederile noilor acte normative specifice si la utilizarea sistemului informatic ICSMS-DRPI