INFORMAŢII PUBLICE

Accesul la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare ( Descarcă de aici: conținutul legii și normele metodologice - HG 123/2002 )

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.