Integritate instituţională

 Cod etic / deontologic / de conduită

 ►Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora

 ►Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

 Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

  Planul de integritate al instituţiei

 ►Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în Planul de integritate

 ►Situaţia incidentelor de integritate şi măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

 ►Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante