Raport de activitate în domeniul relațiilor de muncă
Înapoi

Noutăți ITM

Noutăţi
ANUNȚ IMPORTANT pentru toți operatorii economici și angajații din întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru toți cei interesați de dialogul social

La inițiativa Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu lansează două campanii de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii precum și a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social. Aceste campanii au o importanță crucială în asigurarea unor relații de muncă echitabile și transparente, contribuind la consolidarea dialogului social și la îmbunătățirea condițiilor de muncă în întreprinderi. Prin intermediul acestor inițiative, I.T.M. Sibiu dorește să informeze atât angajatorii cât și angajații despre drepturile și responsabilitățile lor în conformitate cu prevederile legale.

Informatii destinate cetățenilor români care intenționează să lucreze ca lucrători sezonieri în Germania

Materialul realizat de Ministerul Alimentației, Agriculturii și Pădurilor din Bavaria descrie noile condiții de muncă și de cazare, cu respectarea restricțiilor în vigoare, precum și noile proceduri introduse în contextul epidemiologic actual

Protocol de colaborare

În conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor, Inspecţia Muncii a încheiat Protocol de colaborare cu Asociaţia Profesională a Producătorilor de Cabluri din România