ÎN ATENȚIA TUTUROR ANGAJATORILOR

Începând cu data de 09 martie 2022, dată de la care a încetat aplicabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea continuă, cu respectarea tuturor actelor normative aplicabile.
Vă anunțăm pe această cale că, adresa de email dedicată preluării registrului de evidență a salariaților și/sau eliberarea credențialelor de acces își încetează aplicabilitatea începând cu această dată.
În acest sens, transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic (ReviSal) se va face numai on-line, pe portalul Inspecției Muncii, cu ajutorul numelui de utilizator și a parolei emise în acest sens, parolă deținută fie de angajator sau prestator, fie de funcționarul public al Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea.
Pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei este necesară cel puțin o transmitere a registrului.
Prima transmitere a registrului se va face prin: 
        1. Prezentarea registrului electronic la ghișeul inspectoratului, împreună cu toate documentele doveditoare privind calitatea angajatorului și a persoanei împuternicite, anexate;
        2. Prin e-mail, la adresa itmtulcea@itmtulcea.ro, dacă documentul transmis este asumat prin semnătură electronică.
Pentru simplificarea fluxului și evitarea eventualelor întârzieri în procesarea informației, vă recomandăm să solicitați nume de utilizator și parolă la sediul inspectoratului, odată cu depunerea la registratură al primului registru electronic. Eliberarea parolei se va face pe suport de hârtie, personal, la ghișeu.

zona de informare
 
Versiunea 6.0.8 a aplicatiei Revisal
vezi mai mult
 
STOP MUNCII LA NEGRU
vezi mai mult
 
Acces aplicatie zilieri / zona privata angajatori
vezi mai mult
 
Proiecte derulate de Inspectia Muncii
vezi mai mult
 
Material informativ EIP Covid 19
vezi mai mult
 
Ghiduri
Ghid producator EIP in contextul Covid-19
vezi mai mult
 
Ghid importator EIP in contextul Covid-19
vezi mai mult
 
Ghid distribuitor EIP in contextul Covid-19
vezi mai mult
 
Ghid de munca pentru cei ce vor sa lucreze legal in Spania
vezi mai mult
 
Ghid de munca pentru cei ce vor sa lucreze legal in Italia
vezi mai mult
 
Ghid de munca pentru cei ce vor sa lucreze legal in Marea Britanie
vezi mai mult