STOP MUNCII LA NEGRU

NU ACCEPTA SĂ MUNCEȘTI LA NEGRU

 

ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:

 • încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;
 • înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;
 • înregistra contractul individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:

 • data începerii activității
 • durata contractului (nedeterminată/determinată) - citește mai mult
 • locul muncii, funcția/meseria
 • durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă) - citește mai mult
 • concediul de odihnă - citește mai mult
 • salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru) - citește mai mult

 

 DE REȚINUT ! 

 Prestarea muncii în ”perioada de probă” se desfășoară  după încheierea contractului individual de muncă 

 citește mai mult

 

  IMPORTANT !

          Dacă muncești ”la negru” nu ai dreptul la:

 • asistență medicală gratuită 
 • pensie
 • ajutor de șomaj