Informaţii privind activitatea de control

Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței.
Activitatea de control a Inspecției Muncii are ca scop asigurarea respectării și prevenirea încălcării dispozițiilor legale referitoare la relațiile de muncă, securitate și sănătate în muncă, protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și supravegherea pieței.
În domeniul relațiilor de muncă, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie. Aceste tipuri de controale au următoarele caracteristici: 
     (a) controalele de fond au ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii, precum și realizarea unei analize de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă, în vederea eliminării deficiențelor constatate și conștientizării angajatorului cu privire la respectarea legislației muncii;
     (b) controalele tematice acoperă un număr limitat de domenii din cele reglementate de legislația muncii și se desfășoară într-o perioadă scurtă de timp; aceste tipuri de controale oferă o imagine parțială a modului de organizare și desfășurare a activității angajatorului, concludentă însă asupra problemei care constituie tema controlului;
   (c) controalele tip campanie constau în verificare inopinată a unui aspect sau a unui număr limitat de aspecte reglementate de legislația muncii și se desfășoară pe domenii de activitate, fie la nivel național, fie pe zone geografice.
În domeniul relațiilor de muncă, activitatea de control se finalizeaza prin: 
    (a) procese verbale de control, în care se consemneaza constatările privind nerespectarea prevederilor legale și prin care inspectorii de muncă impun ca abaterile constatate în domeniul relațiilor de muncă să fie remediate într-un timp limitat, dispunând măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este act oficial de la data încheierii lui, angajatorul având obligația de a îndeplini măsurile dispuse prin acesta. Prin același proces verbal de control, angajatorul este înștințat cu privire la obligația de a informa, în scris, inspectoratul teritorial de munca cu privire la modalitatea de îndeplinire a măsurilor stabilite;
   (b) procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care se aplică sancțiuni pentru acele fapte de încălcare a prevederilor legislației muncii care sunt prevăzute de actul normativ ca fiind contravenții. 
Realizarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigură prin verificarea punctuală a realizării măsurilor dispuse, prin controalele ulterioare efectuate de către inspectorii de muncă.

Ca urmare a constatărilor rezultate din activitatea de control, Inspecţia Muncii poate sesiza organele de urmărire penală atunci când există indicii privind săvârşirea unor infracţiuni.