CONTACT

În cazul în care doriți să transmiteți  o sesizare , menționăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează.

Tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii sunt prevazute in ORDINUL Nr. 826 din 28 mai 2014

 

Sediu: Str. Regina Maria, nr.2, Rm. Vâlcea

Web site: http://www.itmvalcea.ro

E-mail: itmvalcea@itmvalcea.ro

Telefon: 0250 735 804 ; 0350 407 968 ; 0350 407 966

Fax: 0250 732 657

Cod fiscal: 12488739

Cod IBAN: RO95TREZ6715032XXX006080

Program zilnic de lucru: Luni - Joi 8:00 – 16:30;  Vineri 8:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul: Luni - Joi 8:10 - 16:00; Vineri 8:10 - 13:30