Legislaţie

Legea nr.319/2006: Legea Securităţii şi sănătăţii în muncă

  • Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006
  • Hotărârea Guvernului nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă
  • Hotărârea Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţă agenţilor chimici
  • Hotărârea Guvernului nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care reprezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecţiuni dorsolombare
  • Hotărârea Guvernului nr.493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot
  • Hotărârea Guvernului nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii
  • Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
  • Hotărârea Guvernului nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă