Sunteţi pe site-ul I.T.M. Bacău

Noul model de contract individual de munca actualizat  - 2021

GDPR - Adresă de email transmitere documente de identitate către ITM Bacău

Începând cu data de 09.08.2019 ITM Bacău pune la dispoziţia persoanelor interesate o adresă de mail special destinată trimiterii FOTOCOPIILOR ACTELOR DE IDENTITATE, în sensul respectării normelor europene privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR). Adresa este copiedoc@itmbacau.ro şi este utilă în cazul celor care doresc informaţii referitoare la contractele de muncă, aşa cum se regăsesc acestea în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic (REVISAL).

VREI SĂ LUCREZI SEZONIER ÎN STRĂINĂTATE? Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat!

iInformaţii pentru cetățenii români despre condițiile de mobilitate și de desfășurare a activităților lucrative impuse de  Regatul Unit al Marii Britanii după data de 1 ianuarie 2021

Ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, prin OUG nr. 33/2021, potrivit art.12 alin. (4), agenții de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă au obligația de a transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială își au sediul o notificare privind plasarea forței de muncă. Pentru conformitate şi o practică unitară, publicăm modelul de notificare conceput la nivelul Inspecţiei Muncii. Acesta poate fi descărcat de aici.

Tel. 021.302.70.52 / 021.302.70.53   Suport pentru cetățenii care vor să muncească în străinătate.

CAMPANIE DE INFORMARE A STUDENTILOR STRAINI SI A ANGAJATORILOR

In scopul cresterii gradului de informare a cetatenilor straini aflati la studii care doresc sa desfasoare activitati lucrative pe teritoriul Romaniei prezentam un material informativ, atat in limba romana, cat si in limba engleza, care cuprinde informatiile de baza.

Cadrul normativ si conditiile in care cetatenii straini proveniti din state terte, non U.E., pot fi angajati in munca sunt stabilite de O.G. nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, respectiv de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania republicate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele informative mentionate pot fi consultate aici, in limba romana si limba engleza.

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A ZILIERILOR

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020 stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.
- Potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată.
- Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă

Lista documentelor necesare şi formularele le găsiţi la Informaţii pe site-ul nostru la Informaţii Publice - Formulare - Zilieri

Mai multe detalii, link-uri de conectare, manuale de utilizare, termeni şi condiţii, întrtebări şi răspunsuri frecvente, etc. găsiti AICI.

În contextul evoluţiei epidemiei cu virusul COVID-19 şi a măsurilor preventive adoptate la nivel naţional, conducerea instituţiei a decis că activitatea de relaţii cu publicul se va desfăşura cu precădere prin telefon, poştă, email, cetăţenii putând depune documente la ghişeu doar dacă este o urgenţă sau dacă nu există altă variantă.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activitaților având ca scop asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, integrității corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate în procesul de muncă.

În vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, angajatorii au obligația de a întocmi un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, igienicosanitare și organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum și de a asigura echipamentele individuale de protecție care să îndeplinească cerințele de securitate și sănătate în muncă specifice locului de muncă.

Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Inspecției Muncii nu va fi întreruptă, însă siguranța tuturor este cea mai importantă în contextul actual. Astfel, recomandăm publicului să evite deplasările care nu sunt obligatorii și să se limiteze la cele strict necesare.

Pentru depunerea documentelor, persoanele fizice și juridice au la dispoziție mijloace de comunicare indicate pe site-ul Inspecției Muncii:https://www.inspectiamuncii.ro/buletin-informativ, https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari și, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, la adresa: https://www.inspectiamuncii.ro/contact.

Inspecția Muncii atenționează atât angajatorii cât și angajații/lucrătorii că au obligația să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19. Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse: - spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool; - utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave; - evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; - evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate; - acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut; - dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool;

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispozițiile legale conform cărora, măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu comportă, în nici o situație, obligații financiare pentru angajați/lucrători. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că Inspecția Muncii va verifica în continuare, cu responsabilitate, modul în care angajatorii respectă prevederile legale în vigoare, în domeniile de competență. Serviciul Comunicare 

 

GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU / TELEMUNCĂ / PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE MUNCĂ

INFORMARE privind prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situaţia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă

RECOMANDĂRI pentru lucratori privind prevenirea raspandirii infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munca

RECOMANDĂRI pentru lucrători privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situatia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă

RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA RELUAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE FRIZERIE, COAFURĂ ŞI COSMETICĂ

RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) ÎN CĂMINELE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

 

Telefon: 0234-581800 , Fax: 0234-520397

Email: itmbacau@itmbacau.ro

Cod Fiscal ITM Bacau: 4352840
 
CONT TAXE PRESTATII (ADEVERINTE, EXTRAS REVISAL, ETC)
RO92TREZ0615032XXX006124

 

 

Comunicat de presă - 20 decembrie 2019

Inspecția Muncii lansează aplicația mobilă denumită „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc zilieri în activitatea pe care o desfășoară.

Ca urmare a înființării, începând cu data de 20 decembrie 2019, a Registrului electronic de evidență a zilierilor, ca modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor, Inspecția Muncii pune la dispoziția beneficiarilor o aplicație mobilă, care va putea fi utilizată de către toți angajatorii care folosesc ca forță de muncă zilieri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că beneficiarul/utilizatorul are obligația să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului ce urmează a fi stabilite în termenul legal prevăzut de 60 de zile, prin ordinul ministrului muncii şi protecției sociale, să înregistreze, în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional, să transmită registrul electronic, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul.

Toate informațiile necesare unui utilizator al aplicației mobile „Inspectia Muncii” se vor putea obține accesând site-ul Inspecției Muncii, www.inspectiamuncii.ro

De asemenea, recomandăm tuturor utilizatorilor acestei aplicații să parcurgă, în întregime, Manualul de utilizare precum și Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației.

 „Inspectia Muncii este o aplicație modernă, ușor de utilizat, care vine în sprijinul angajatorilor și va reprezenta singura modalitate legală de înregistrare a activităților prestate de zilieri, fiind atât în avantajul angajatorului, cât și al lucrătorului, ambii beneficiind, astfel, de protecția legii. Totodată, țin să mulțumesc public echipei de lucru care, prin mult efort și tenacitate, a făcut posibilă realizarea acestei prime aplicații mobile din administrația publică centrală.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

 Serviciul Comunicare

Informaţii privind Legea Prevenirii nr. 270/2017

Servicii externe de prevenire şi protectie

Informații utile privind munca în străinătate

Încercăm şi pe această cale să venim în ajutorul angajatorilor şi nu în ultimul rând în ajutorul angajaţilor punând la dispoziţia acestora informaţiile necesare desfăşurării activităţii în condiţii legale atât în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în acela al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău este unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii Bucureşti, organ al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt urmatoarele:

a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţiilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;

b) informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea corectă a dispoziţiilor legale în vigoare;

c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;

d) asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale;

e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

Atribuţiile Inspecţiei Muncii

a) în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă, controlează:

- încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;

- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;

- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;

- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;

- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor contractelor colective de muncă;

b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă:

- acordă asistenţă tehnică persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;

- efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea  unor situaţii de pericol;

- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

- acordă angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia de functionare din punct de vedere al securităţii în muncă;

- retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securitătii în muncă, dacă constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa accidentelor de muncă;

- coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmareşte activitatea de formare a specialiştilor în domeniu;

- controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor de protecţie din punct de vedere al securităţii în muncă, la intrarea acestora pe teritoriul naţional, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;

- controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la sănătatea în muncă şi la inlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.

Inspecţia Muncii furnizează, la cerere, celor interesaţi, contra cost, asistenţă de specialitate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău funcţionează conform Legii nr.108/1999 republicată, cu modificări şi completări ulterioare, H.G. nr. 1377/2009, cu modificări şi completări ulterioare şi conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999.

zona de informare
 
28 APRILIE 2015 "Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în SSM "
vezi mai mult
 
Săptămâna Europeană 2014-2015 "Stresul sub control"
vezi mai mult
 
Campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă determinate de alunecări şi împiedicări la acelaşi nivel
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Alte informaţii Marea Britanie
vezi mai mult
 
Olanda
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU / TELEMUNCĂ
vezi mai mult