INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ
  • Cod etic/deontologic/de conduită
descarcă
  • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora;
descarcă
  • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
descarcă
  • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

descarcă

  • Planul de integritate al instituției
descarcă
  • Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate
descarcă
  • Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
descarcă
  • Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante
descarcă
  • Transparența în procesul decizional
descarcă