INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ
 • Cod etic/deontologic/de conduită
descarcă
 • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora;
descarcă
 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
descarcă
 • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

descarcă

 • Planul de integritate al instituției
descarcă
 • Raportul privind  implementarea SNA 2021-2025 si a Planului de integritate pe anul 2023
descarcă
 • Raportul privind  implementarea SNA 2021-2025 si a Planului de integritate pe anul 2022 
descarcă
 • Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
descarcă
 • Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante
descarcă
 • Transparența în procesul decizional
descarcă

 

CONSILIERUL DE ETICĂ

În conformitate cu prevederile Hotărârii 931/2021, la nivelul INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BOTOȘANI, la propunerea compartimentului de resurse umane  a fost desemnat consilierul de etică, prin Decizia nr. 8267/27.10.2021, acesta având scopul monitorizării modului în care sunt respectate normele de etică și conduită profesională și pentru aplicarea eficientă a Codului de etică.

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

 • Acordă consultanță și asistență funcționarilor publici și personalului contractual cu privire la respectarea normelor de conduită;
 • Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
 • Întocmește și transmite rapoarte trimestriale/ semestriale privind respectarea  normelor de conduită de către funcționarii publici și personalul contractual;
 • Organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații ITM Botoșani;

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la sediul ITM Botoșani, Aleea G-ral Ghe. Avrămescu, Nr.26A, etaj 3, sala de ședințe, în fiecare joi în intervalul 15:00-16:30.

Date de contact:
Neamțu Cornelia,

tel: 0231/514854, interior 128
e-mail: cornelia.neamtu@itmbotosani.ro