Sesiuni de informare şi conştientizare 2008

În anul 2008, pentru extinderea implementării rezultatelor obţinute în cadrul proiectului Phare România – Austria, Inspecţia Muncii împreună cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă Ilfov, Suceava, Gorj, Hunedoara şi Buzău au organizat Sesiunile de informare şi conştientizare cu tema "Securitatea şi sănătatea în muncă în întreprinderile mici şi mijlocii".

Scopul: informarea şi constientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor din întreprinderile mici şi mijlocii asupra importanţei implementării legislaţiei românesti de securitate şi sănătate în muncă care a transpus directivele Uniunii Europene.

Grupurile tinţă: angajatori şi/sau reprezentanţii acestora, lucrători, lucrători desemnaţi, reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM, medici de medicina muncii, partenerii sociali.

Tematica abordată:

- Legislaţia naţională de securitate si sănătate în muncă

- Evaluarea riscurilor profesionale: etapă esenţială în asigurarea securităţii şi sănătaţii în muncă de către angajator

- Analiza accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale din judeţ

- Bune practici de SSM în Centrele Pilot din cadrul proiectului Phare România - Austria

Total: 327 participanţi

Numărul participanţilor a fost cu 31% mai mare decât cel estimat prin metodologia aprobată prin Programul Cadru de Acţiuni.