Buletin informativ

Buletin informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/123111/LEGE+nr.+108+din+16+iunie+1999.pdf/d1985e83-2577-4de9-9b75-0f591a242bb2

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/123111/HOT%C4%82R%C3%82RE+nr.+488+din+13+iulie+2017.pdf/70f90274-8c23-4cdb-88d6-be7b52b0f555

b)  structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;

https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-dambovita/conducerea-i.t.m-dmbo

https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-dambovita/organigrama-i.t.m-dambovita

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

Inspector șef: Marius LIXANDRU

e-mail: marius.lixandru@itmdambovita.ro

telefon: 0245-612021

Inspector șef adjunct SSM: Amalia BOSNEA

e-mail: amalia.bosnea@itmdambovita.ro

telefon: 0245-612021

Șef Serviciu SSM: Călin VLAD

e-mail: calin.vlad@itmdambovita.ro

telefon: 0245-612021

Șef Serviciu ERUIA: Liliana SULTANA

e-mail: liliana.sultana@itmdambovita.ro

telefon: 0245-612021

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

Coordonatele de contact ale I.T.M. Dâmbovița         

Str. Revoluției, bl. C8, parter, Târgoviște, Dâmbovița, CP 130110

Tel. 0245.612.021

Adresă de email – itmdambovita@itmdambovita.ro

Pagina de web –   http://www.itmdambovita.ro 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE A I.T.M. DÂMBOVIȚA

Luni – Joi 8:00 – 16:30

Vineri 8:00 – 14.00

e) audiențe

https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-dambovita/program-audiente

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/632396/59559004/Bilant+31.03.2023.pdf/7aa693cb-543d-43de-b9a6-000a243adfbf?version=1.0

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/632396/59557765/Bugetul+de+venituri+si+cheltuieli+2023.pdf/8b99c5bb-422b-41ee-9882-35112075ea0d?version=1.0

g) programele și strategiile proprii;

https://www.inspectiamuncii.ro/proiecte

h) lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/632396/632733/Lista+documentelor+care+contin+informatii+de+interes+public.PDF/d258829a-3524-4fde-a3e4-d0afed1c844a

i) lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/632396/632733/Lista+informatii+interes+public+new.pdf/4833a910-d7cd-4df8-b652-b45792282c7f

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-dambovita/informatii-de-interes-public