Comunicate ITM Botosani
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 16.05.2023 - RAPORT ACTIVITATE - aprilie 2023
  Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii aprilie 2023 este de 100.500 lei.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 26.04.2023 - RAPORT Trim.I 2023
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 25.04.2023

  Proiectului tehnic aferent REGES-ONLINE este în consultare publică

  Având în vedere impactul implementării noului sistem REGES-ONLINE, Inspecția Muncii inițiază o procedură de consultare publică, referitoare la Proiectului tehnic aferent Reformei Evidenței  și Monitorizării Relațiilor de Muncă, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reforma activităților de evidență și monitorizare a relațiilor de muncă și implementarea noului sistem informatic aferent registrului general de evidență a salariaților, care să permită creșterea gradului de digitalizare a instituției și să ofere servicii digitale de înaltă calitate cetățenilor, salariaților și angajatorilor.

  În acest context, Inspecția Muncii informează angajatorii și persoanele fizice interesate cu privire la publicarea, pe site-ul instituției, a anunțului privind punerea în consultare publică a Proiectului tehnic REGES-ONLINE, disponibil aici: https://www.inspectiamuncii.ro/reges

  Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi transmise, în format editabil, la adresa de e-mail: dezbatere.publica@inspectiamuncii.ro, până la data de: 03.05.2023.

 • COMUNICAT DE PRESĂ - 25.04.2023 - Acțiune de control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă
 • COMUNICAT - REGES-Online 
  Începând cu data de 10 aprilie 2023, va fi disponibilă o nouă versiune a aplicației Revisal, 6.0.9. După această dată, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal.
   
  Angajatorii care în prezent utilizează versiunea Revisal 5.0.8, nu vor putea transmite. Pentru actualizarea aplicației Revisal, este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date.

  Important! Versiunea 6.0.8 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.7 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Pentru instalarea Revisal 6.0.8 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei Revisal, 6.0.7. Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 a aplicației și ulterior, vor efectua trecerea la versiunile 6.0.6, 6.0.7, după care vor instala versiunea 6.0.8.

  Informații suplimentare referitoare la portalul ReGES sau aplicația Revisal pot fi consultate în cadrul rubricii Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul din cadrul portalului www.inspectiamuncii.ro.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 06.04.2023 - RAPORT ACTIVITATE - martie 2023
  Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii martie 2023 este de 145.300 lei.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 04.04.2023 - lucrări de mentenanță a aplicației REVISAL, în perioada 07.04.2023 ora 1400 – 08.04.2023 ora 1400, portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților va fi indisponibil.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 31.03.2023 - Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 31.03.2023 - Campania națională privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate : Cod CAEN 8610 activități de asistență spitalicească (stat și private)
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 31.03.2023 - Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 31.03.2023 - Campania națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, cod CAEN 49
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 30.03.2023 - Campanie SSM
  Acțiune de verificare și control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri și alte facilități de cazare (Cod CAEN 55) și restaurante și alte activități de servicii de alimentație (Cod CAEN 56)
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 29.03.2023 - ACŢIUNE DE MONITORIZARE - privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători) Trimestrele I – IV
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 23.03.2023 - Campanie construcții SSM 2023

  Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor - cod CAEN 41,42, 43 - 2023

 • COMUNICAT DE PRESĂ - 22.03.2023 - Contracte Colective de Muncă

  Începând cu 22 decembrie 2022, a fost adoptată Legea Dialogului Social nr.367/2022, astfel Legea Dialogului Social nr.62/2011 a fost abrogată.
  Ca element de noutate, conform art.97 din prezenta lege a Dialogului Social nr.367/2022, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă.
  Neîndeplinirea de către angajatori a obligațiilor prevăzute la art.97 alin.1 se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

 • COMUNICAT DE PRESĂ - 07.03.2023 - RAPORT ACTIVITATE - februarie 2023
  Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii februarie 2023 este de 83.000 lei.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 07.02.2023 - In atenția cetățenilor români care doresc să muncească în Norvegia
  In scopul evitării exploatării cetățenilor români care doresc să muncească în Norvegia, Ambasada României la Oslo a transmis informații în vederea conștientizării acestora,  pentru a nu cădea victime ale înșelătoriilor și exploatării prin muncă pe teritoriul Norvegiei.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 06.02.2023 - RAPORT ACTIVITATE - ianuarie 2023
  Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii ianuarie 2022 este de 130.500 lei.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 03.02.2023 - RAPORT ACTIVITATE - pentru anul 2022
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 26.01.2023 - RAPORT ACTIVITATE - TRIM.IV 2022
  În cursul trimestrului IV 2022, conform situţiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relaţii de Muncă şi Control Muncă Nedeclarată, în cadrul acţiunilor de control, au fost efectuate 277 controale dintre care, 118 controale de fond și 16 controale având ca tematică respectarea de către angajatori a unor legi speciale din domeniul relațiilor de muncă. În cadrul acestor controale au fost intervievate  pe baza fișelor de identificare un număr de 189 persoane.
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 06.01.2023 - RAPORT ACTIVITATE - decembrie 2022
  Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii decembrie 2022 este de 11.500 lei.
   
 • N O T I F I C A R E  privind plasarea forței de muncă în străinătate

Urmare modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, prin OUG nr.33/2021, potrivit art.12 alin. (4) agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul social agenţii, respectiv inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorii de servicii îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României o notificare privind plasarea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare.

 

Pentru conformitate şi o practică unitară, vă transmitem modelul notificării conceput la nivelul Inspecţiei Muncii.

 

 

                            

 •