Legislaţia muncii

2008:

 • Hotărâre de guvern nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

2007:

 • Hotărâre de guvern nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
 • Hotărâre de guvern nr. 1051/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

2006:

 • Ordinul M.M.S.S.F. nr. 100 / 2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru completarea carnetelor de muncă
 • Ordinul M.M.S.S.F. nr. 99 / 2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei-inventar privind comisionul datorat pentru completarea carnetelor de muncă
 • Hotărâre de guvern nr. 234 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005
 • Hotărâre de guvern nr. 161 / 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
 • Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
 • Hotarâre de guvern nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
 • Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010 nr. 2895/2006

2005:

2004:

2003:

2002:

2001:

2000:

1999:

1998:

1976: