.Inspectia Muncii.
Sigla Inspectiei Muncii
.INSPECŢIA MUNCII.
 
Pe această pagină gasiţi informaţii utile cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi cu privire la declaraţiile fiscale.

06.12.2011

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor:

- Revisal 5.0.8 (pentru Windows XP / Vista / 7)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:
- introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice de mai jos.

Specificaţiile tehnice ale registrului conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor. Specificaţiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum şi regulile de completare aferente fiecărui element:

- specificaţii tehnice versiune revizuită 06.12.2011(format .pdf - Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuită 06.12.2011(arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

Pentru suport tehnic şi sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie adresa de e-mail

- Precizări referitoare la modificările aduse Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 privind registrul

04.10.2011

Informaţii în sprijinul angajatorilor privind întocmirea şi transmiterea registrului
Registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia Revisal sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotarârii Guvernului nr. 500/2011, şi trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă, conform Ordinului Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.918/2011.

Pentru corecta informare şi utilizare vă indicăm să consultaţi prevederile Hotărârii Guvernului şi ale Ordinului menţionate, precum şi conţinutul următoarelor documente (format .pdf - Portable Document Format):

- Generarea registrului utilizând aplicaţia Revisal
- Transmiterea on-line a registrului
- Obţinerea parolei, modelul de solicitare
- Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul

Transmiterea on-line a registrului se poate realiza accesând direct link-ul http://reges.inspectiamuncii.ro

15.08.2011

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 şi ale Ordinului Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.918/2011:

- Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:
- introducerea şi actualizarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. nr. 500/2011;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice de mai jos.

Specificaţiile tehnice ale registrului general de evidenţă a salariaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile actualizate de completare a registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, aferente soluţiei tehnice adoptate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011.
Specificaţiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, regulile de completare aferente fiecărui element, incluzând şi un exemplu de generare a registrului:

- specificaţii tehnice versiune revizuită 15.08.2011(format .pdf - Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuită 15.08.2011(arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)
- exemplu versiune revizuită 15.08.2011(arhivat în format .zip)


Pentru suport tehnic şi sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie adresa de e-mail

28.09.2011

Versiunea veche a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 161/2006:
Prin intermediul aplicaţiei Revisal versiunea 2.0.6 se realizează înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 (abrogată în prezent) şi ale Ordinului Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 20/2007.

Aplicaţia Revisal 2.0.6 împreună cu actualizările ulterioare - patch, pot fi descărcate prin accesarea link-urilor de mai jos. Pentru corecta instalare a aplicaţiei şi patch-urilor, se recomandă parcurgerea în prealabil a ghidului de instalare şi utilizare aferent.

Aplicatia Revisal 2.0.6 (data publicării 16.01.2007)
- Revisal - versiunea v 2.0.6 (pentru Windows 2000 / XP)
- Ghidul utilizatorului (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului CAEN (data publicării 29.03.2008)
- Patch Revisal.KB.206.003 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghidul de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)
- Întrebări frecvente patch ReviSal.KB.206.003 (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 09.06.2009)
- Patch Revisal.KB.206.004 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 05.02.2010)
- Patch Revisal.KB.206.005 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 07.09.2010)
- Patch Revisal.KB.206.006 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 01.08.2011)
- Patch Revisal.KB.206.007 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Specificaţiile tehnice ale registrului general de evidenţă a salariaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 161/2006:
Angajatorii care utilizează aplicaţii informatice proprii pentru înfiinţarea şi completarea registrului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 (abrogată în prezent) trebuie să respecte specificaţiile actualizate privind structura şi formatul de fişier care trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă. Implementarea versiunilor actualizate ale nomenclatoarelor COR/CAEN nu afectează principiile de generare a fişierului care trebuie transmis, ci doar adaugă o regulă de identificare a noilor coduri de ocupaţii/activităţi, astfel încât să poată fi corect identificate la preluare. Specificaţiile tehnice privind fişierul generat din aplicaţiile informatice proprii conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, precum şi aplicaţia destinată verificării şi validării fişierelor de tip .XML, pot fi descărcate prin accesarea link-urilor de mai jos.

(data publicării 01.08.2011)
- Formatul de fişier şi Structura de fişier actualizate (format .pdf - Portable Document Format)

(data publicării 24.11.2010)
- Kit ReGES.Validator v1.1.0.0107 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Manual de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

30.03.2006

Informaţii privind declaraţiile fiscale pentru angajatorii cu puncte de lucru:
Declaraţiile fiscale respectiv inventar se depun la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul angajatorul. În cazul în care angajatorii au înfiintat sucursale, puncte de lucru sau alte asemenea entităţi fără personalitate jurdică, stabilirea comisionului prin declaraţia fiscală se va face avându-se în vedere şi activitatea desfasurată de sucursalele, punctele de lucru sau entitaţile fără personalitate juridică.

Potrivit punctului 2 şi 6 din ANEXA 3 a Ordinului Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale si Familiei nr. 100/2006 si punctului 2 şi 4 din ANEXA 2 a Ordinului Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale si Familiei nr. 99/2006.
30.03.2006

Versiunea curentă a programelor de asistenţă pentru generarea declaraţiilor pe suport hârtie şi în format electronic. Vă rugăm să le descărcaţi:
- pentru declaraţia inventar: declaratie-inventar-ITM-setup-v1.37.exe
- pentru declaraţia fiscală lunară: declaratie-lunara-ITM-setup-v1.29.exe
Instrucţiuni privind completarea şi trimiterea declaraţiilor folosind programele de asistenţă (după modelul binecunoscut cu floppy / CD / USB drive):
Programul permite generarea declaraţiilor pentru mai mulţi angajatori şi salvarea acestora pe dispozitiv (USB/Floppy) în fişierele corespunzătoare fiecărei luni. Astfel, un fişier poate conţine înregistrările mai multor angajatori şi nu trebuie să creaţi foldere separate pentru aceştia. Pentru mai multe informaţii consultaţi fişierul instructiuni-folosire-aplicatii.txt
30.03.2006

Specificaţiile privind formatul electronic al declaraţilor: structuri-fisiere-declaratii.txt

22.03.2006

Informaţii privind depunerea declaraţiilor: Declaraţia Inventar şi Declaraţia fiscală lunară, se vor depune începând cu data de 27 martie 2006 după cum urmează:
- pentru angajatorii înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucuresti în sediul din Bd. Octavian Goga nr.2 Sector 3 (spaţiu închiriat în incinta Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti);
- pentru angajatorii înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov în Calea Giulesti nr.6-8 Sector 6;
- pentru angajatorii înregistraţi la celelalte inspectorate teritoriale de muncă din ţară, informaţiile privind depunerea declaraţiilor pot fi obţinute de la sediul acestora.

Pentru informaţii despre noile declaraţii fiscale puteţi accesa Ordinul 99 / 10.02.2006 privind declaraţia inventar, respectiv Ordinul 100 / 10.02.2006 privind declaraţia lunară; Pentru a vizualiza aceste documente aveţi nevoie de un program specializat si anume de un cititor de fisiere pdf. Acesta poate fi un produs comercial sau un "software liber". Puteti vizita site-ul http://pdfreaders.org de unde va puteti alege cititorul de documente pdf din categoria "software liber" adecvat sistemului dumneavoastra de operare.

Pentru informaţii despre Inspecţia Muncii şi despre Inspectoratele Teritoriale de Muncă vă rugăm să accesaţi pagina actuală a Inspecţiei Muncii - www.inspectmun.ro. Pagina www.inspectiamuncii.ro este în construcţie, vă rugăm să reveniţi !
Data ultimei actualizări: 12.01.2012
(c) Inspecţia Muncii - Toate drepturile rezervate