Inspecția Muncii, o mare echipă !

Timp de 25 de ani, fiecare membru al echipei, inspectori de muncă, experți și consilieri, a contribuit la scrierea poveștii Inspecției Muncii. Datorită Inspecției Muncii, drepturile lucrătorilor sunt protejate, astfel încât să avem locuri de muncă de calitate și sigure. Vă propunem, pentru cei 25 de ani ai Inspecției Muncii, să-i cunoaștem pe 25 dintre colegii noștri cu care ne mândrim.

 

Măsurile care trebuie întreprinse de angajatori, în perioada în care se manifestă temperaturi extreme ridicate

Inspecția Muncii verifică modul de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
În conformitate cu prevederile ordonanţei sus-menţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă precum: reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

 

Campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii

În contextul desfășurării Campaniei de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii, care are loc în perioada 01.02.2024-29.02.2024, vă informăm cu privire la următoarele: Dispozițiile art. 41 alin. 5 din Constituția României statuează: Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.

 

 
INFORMARE PUBLICĂ

În urma evenimentului produs în data de 21.09.2023, pe raza localității Călimănești, județul Vrancea, în care au decedat 4 lucrători și alți 5 au fost răniți, inspectorul general de stat adjunct al Inspecției Muncii, Mihai Nicolae Ucă, a emis o Decizie prin care a stabilit componența comisiei de cercetare a evenimentului, din care fac parte inspectori de muncă din cadrul Direcției Control Securitate și Sănătate în Muncă din Inspecția Muncii și din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea.

Conform Art.29, alin.(1), lit.C din Legea numarul 319/2006, Inspecția Muncii cercetează evenimentele "în cazul accidentelor colective generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile." Comisia astfel constituită va efectua cercetarea evenimentului în vederea stabilirii împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestuia, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

 

Rezultatele Campaniei naționale de control pentru verificarea respectării prevederilor legislației muncii în centrele de asistență socială

Campania națională desfășurată de Inspecția Muncii în perioada 1-18.08.2023 a vizat acțiuni de control pentru pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfăşoară activități în următoarele domenii: asistență socială, cu cazare – cod CAEN 8790; asistență socială, fără cazare - cod CAEN 8899; activități ale centrelor de îngrijire medicală - cod CAEN 8710 și activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale - cod CAEN 8720.

Campanie națională de control la angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL

Inspecția Muncii desfășoară, în perioada 28.08 - 08.09.2023, Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către toți angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL – cod CAEN 4671 și de comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate - cod CAEN 4730.

Comisie de cercetare a evenimentului de pe raza localității Crevedia

În urma evenimentului din data de 26.08.2023, de pe raza localității Crevedia, Inspectorul general de stat adjunct Mihai Nicolae Uca din cadrul Inspecției Muncii a emis o Decizie prin care a stabilit componența comisiei de cercetare a evenimentului, din care fac parte inspectori de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, atât din structura centrală, cât și din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița.

Conform Art.29, alin.(1), lit.C din legea 319/2006, Inspecția Muncii cercetează evenimentele "în cazul accidentelor colective generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile."

Cercetarea se va efectua sub directa supraveghere a unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Registrul electronic de evidență a zilierilor  

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020 stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.
- Potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată.
- Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă 

zona de informare
Campania europeană de informare și liber acces la informații “InfoCons – protectia consumatorilor”
vezi mai mult
 
Rezidența lucrătorilor britanici în România / british workers reziding in Romania
vezi mai mult
 
Muncă sezonieră în străinătate – Campanie a Autorității Europene a Muncii - EN
vezi mai mult
 
Muncă sezonieră în străinătate – Campanie a Autorității Europene a Muncii - RO
vezi mai mult
 
Informații privind echipamentele individuale de protecție în contextul epidemiei de COVID-19
vezi mai mult
 
Rezultate controale RM și SSM
vezi mai mult
 
Măsurile care trebuie întreprinse de angajatori, în perioada în care se manifestă temperaturi extreme ridicate
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Asigurarea transparenței veniturilor salariale
vezi mai mult
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Recrutarea lucrătorilor străini din India
vezi mai mult
 
Îndrumător pentru românii care lucrează în Olanda
vezi mai mult
 
Ghid practic, dacă lucrați în Danemarca
vezi mai mult
 
Condiții pentru angajarea și munca minorilor
vezi mai mult
 
Obligațiile agenților de plasare forță de muncă în străinătate
vezi mai mult
 
Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la Domiciliu / Telemuncă
vezi mai mult
 
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Informații utile privind munca în străinătate
vezi mai mult
 
Campanie de informare a studenților străini și a angajatorilor
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult
 
Posting of workers
vezi mai mult
 
Întrebări frecvente relații de muncă
vezi mai mult