I.T.M. Sibiu

 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În perioada stării de urgență se suspendă activitatea de audiențe acordate persoanelor fizice și juridice.
Activitatea de audiențe se va desfășura numai prin corespondență poștală, electornic sau telefonic, prin intermediul adreselor și numerelor de telefon de mai jos.

 

În vederea limitării răspândirii infecţiei cu virusul COVID-19, pentru ca relaţia cu publicul să nu fie întreruptă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu
RECOMANDĂ
ca angajatorii şi angajaţii să utilizeze cu prioritate mijloacele de comunicare electronice:
Fax:   0269/214712 
Adresă poştală ITM Sibiu: str. Calea Dumbrăvii, nr.17, loc. Sibiu, jud. Sibiu, cod poştal 550324
Telefon Secretariat/Registratură/Comunicare și Relații cu Publicul: 0269.217.516; 0269.21.0469
În situația în care transmiterea electronică nu este posibilă, documentele pot fi înregistrate pe suport hârtie, de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1300, la sediul instituției.
Vă mulţumim pentru înţelegere!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru efectuarea de plăţi online / transfer bancar, conturile Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu sunt: 

 

     Pentru TAXE ŞI TARIFE:    RO92TREZ5765032XXX010278

     Pentru REGISTRE de EVIDENŢĂ a ZILIERILOR:    RO61TREZ5765005XXX010246

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituție publică aflată în subordinea Inspecției Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței. I.T.M. Sibiu exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

Inspecţia Muncii - este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

 

zona de informare
 
28 APRILIE 2017 "Optimizați colectarea și utilizarea datelor de SSM"
vezi mai mult
 
Săptămâna Europeană 2016-2017 "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"
vezi mai mult
 
Campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă determinate de alunecări şi împiedicări la acelaşi nivel
vezi mai mult
 
Inspecția Muncii - Precizări privind salariul minim brut pe țară garantat in platã si legea zilierilor
vezi mai mult
 
Asigurarea transperenței veniturilor salariale
vezi mai mult
 
15.04.2019 – 31.05.2019 Acțiune națională de informare și conștientizare privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Informații utile privind munca în străinătate
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult