I.T.M. Sibiu

 

Urmare a situaţiei epidemiologice existente, ca măsură în vederea prevenirii şi limitării infecţiilor cu virusul SARS – COV – 2, accesul publicului în incinta Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a fost restricţionat.

Pentru ca relaţia cu publicul să nu fie întreruptă, persoanele interesate pot utiliza telefonul amplasat la nivelul SUBSOL I al clădirii, apelând interiorul compartimentului responsabil, din lista afişată în imediata apropiere a aparatului.

În continuare,

                                                      RECOMANDĂM

ca angajatorii şi angajaţii să utilizeze cu prioritate mijloacele de comunicare electronice:

E-mail: itmsibiu@itmsibiu.ro;

Fax:   0269/214712; 

Telefon: Secretariat/Registratură/Comunicare și Relații cu Publicul: 0269.217516; 0269.210469,

sau folosind serviciile poştale:

Adresă poştală ITM Sibiu: str. Calea Dumbrăvii, nr.17, loc. Sibiu, jud. Sibiu, cod poştal 550324.

În situația în care transmiterea electronică nu este posibilă, documentele pot fi înregistrate pe suport hârtie, de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1600, la sediul instituției.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020 stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.
- Potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată.
- Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru efectuarea de plăţi online / transfer bancar, conturile Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu sunt: 

     Pentru TAXE ŞI TARIFE:    RO92TREZ5765032XXX010278

     Pentru REGISTRE de EVIDENŢĂ a ZILIERILOR:    RO61TREZ5765005XXX010246

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zona de informare
 
Rezultate săptămânale controale RM şi SSM
vezi mai mult
 
Săptămâna Europeană 2016-2017 "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"
vezi mai mult
 
Campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă determinate de alunecări şi împiedicări la acelaşi nivel
vezi mai mult
 
Inspecția Muncii - Precizări privind salariul minim brut pe țară garantat in platã si legea zilierilor
vezi mai mult
 
Asigurarea transperenței veniturilor salariale
vezi mai mult
 
15.04.2019 – 31.05.2019 Acțiune națională de informare și conștientizare privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Informații utile privind munca în străinătate
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult