I.T.M. Maramures este organizat si functioneaza in baza Legii nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a H.G. nr. 67/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspecţia Muncii - este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Tablete info
CAMPANIE NAŢIONALĂ INSPECŢIA MUNCII / ITM MARAMUREŞ

CAMPANIE NAŢIONALĂ INSPECŢIA MUNCII / ITM MARAMUREŞ ACŢIUNE DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA TRANSFORMAREA MUNCII NEDECLARATE ÎN MUNCĂ DECLARATĂ

Revisal (completare rapida)

Completare rapida a Revisal-ului

Proiectul PE pentru lucrătorii vârstnici

Proiectul Parlamentului European privind sănătatea și securitatea în muncă pentru lucrătorii vârstnici

CAMPANIE STRES

Campanie europeană – Locuri de muncă sigure şi sănătoase – Gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă – „STRESUL SUB CONTROL”

Plata drepturilor băneşti

În afara termenului de salariu mai sunt utilizaţi şi termeni ca, retribuţie şi remuneraţie, precum şi cel de indemnizaţie, echivalentul salariului demnitarilor aleşi sau numiţi...

Modificări aduse Legii nr. 52/2011

Privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Prin Legea nr. 18/2014, sunt aduse o serie de modificări semnificative ale Legii nr. 52/2011...

Napo: securitatea cu un zâmbet

   Faceţi cunoştinţă cu lucrătorul obişnuit care a devenit un star de cinema. Napo este eroul unei lumi animate a muncii, ale cărei filme mute se adresează deopotrivă lucrătorilor adulţi şi tineri.

Ghid de bune practice in exploatari forestiere...
Raport anual 2015 OSHA

Raportul anual 2015 OSHA

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSPECTORATULUI
TERITORIAL DE MUNCĂ MARAMUREŞ PE ANUL
2023

 

 
zona de informare
 
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR
vezi mai mult
 
15 octombrie-Ziua internaţională a femeilor din mediul rural
vezi mai mult
 
Campania ELA - The EU Week for Seasonal Workers
vezi mai mult
 
INFORMARE privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situația deplasărilor și la locurile de muncă
vezi mai mult
 
Informare - Poster mască şi spălare
vezi mai mult
 
Informații destinate angajatorilor în contextul efectelor generate pe piața muncii de răspândirea virusului COVID-19
vezi mai mult
 
RECOMANDĂRI privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-Cov-2) la reluarea activității în unitățile de frizerie, coafură și cosmetică
vezi mai mult
 
RECOMANDĂRI privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-Cov-2) în căminele pentru persoane vârstnice
vezi mai mult
 
RECOMANDĂRI privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-Cov-2) în activitatea de transport
vezi mai mult
 
RECOMANDĂRI privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-Cov-2) la efectuarea curățeniei în sectorul non medical
vezi mai mult
 
Informare privind riscurile la explozie
vezi mai mult
 
Campania europeană - Săptămâna europeană a securității și sănătății în muncă
vezi mai mult
 
Ziua mondială a securității și sănătății în muncă - 28 aprilie
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
Evidenţa artificierilor şi pirotehnicienilor 2024
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Ghid privind desfăşurarea activităţii în regim de muncă la Domiciliu/Telemuncă
vezi mai mult
 
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Alte informaţii Marea Britanie
vezi mai mult
 
Olanda
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult
 
BREXIT
vezi mai mult