I.T.M. Maramures este organizat si functioneaza in baza Legii nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a H.G. nr. 67/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspecţia Muncii - este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Tablete info
CAMPANIE NAŢIONALĂ INSPECŢIA MUNCII / ITM MARAMUREŞ

CAMPANIE NAŢIONALĂ INSPECŢIA MUNCII / ITM MARAMUREŞ ACŢIUNE DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA TRANSFORMAREA MUNCII NEDECLARATE ÎN MUNCĂ DECLARATĂ

Revisal (completare rapida)

Completare rapida a Revisal-ului

Proiectul PE pentru lucrătorii vârstnici

Proiectul Parlamentului European privind sănătatea și securitatea în muncă pentru lucrătorii vârstnici

CAMPANIE STRES

Campanie europeană – Locuri de muncă sigure şi sănătoase – Gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă – „STRESUL SUB CONTROL”

Plata drepturilor băneşti

În afara termenului de salariu mai sunt utilizaţi şi termeni ca, retribuţie şi remuneraţie, precum şi cel de indemnizaţie, echivalentul salariului demnitarilor aleşi sau numiţi...

Modificări aduse Legii nr. 52/2011

Privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Prin Legea nr. 18/2014, sunt aduse o serie de modificări semnificative ale Legii nr. 52/2011...

Napo: securitatea cu un zâmbet

   Faceţi cunoştinţă cu lucrătorul obişnuit care a devenit un star de cinema. Napo este eroul unei lumi animate a muncii, ale cărei filme mute se adresează deopotrivă lucrătorilor adulţi şi tineri.

Ghid de bune practice in exploatari forestiere...
Raport anual 2015 OSHA

Raportul anual 2015 OSHA

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSPECTORATULUI
TERITORIAL DE MUNCĂ MARAMUREŞ PE ANUL 2017

 

 
zona de informare
 
28 APRILIE 2018 "Generatia safe & healthy"
vezi mai mult
 
Afiș OIM 28 APRILIE 2018 "Generatia safe & healthy"
vezi mai mult
 
Raport OIM 2016 "Stresul profesional - o provocare colectivă" - tradus în limba română
vezi mai mult
 
Săptămâna Europeană 2016-2017 "Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele"
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE. DOCUMENTAŢII SSM AVIZATE
Ghiduri
Mai multe informaţii în vederea angajării în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Alte informaţii Marea Britanie
vezi mai mult
 
Olanda
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult