Situatia platilor (executia bugetara), conform Anexei

Situatia platilor

Anul 2024:

executie bugetara - luna ianuarie 2024        .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2024       .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2024           .pdf     .xls

 

Anul 2023:

executie bugetara - luna ianuarie 2023        .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2023       .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2023           .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2023           .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2023               .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2023             .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2023               .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2023           .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2023    .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2023      .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2023      .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2023      .pdf     .xls

 

Anul 2022:

executie bugetara - luna ianuarie 2022        .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2022       .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2022           .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2022           .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2022               .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2022             .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2022              .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2022          .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2022   .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2022     .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2022     .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2022     .pdf     .xls

 

Anul 2021:

executie bugetara - luna ianuarie 2021        .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2021       .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2021            .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2021            .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2021                .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2021              .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2021               .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2021           .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2021    .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2021      .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2021      .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2021      .pdf     .xls

 

Anul 2020:

executie bugetara - luna ianuarie 2020        .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2020       .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2020           .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2020           .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2020               .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2020             .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2020              .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2020          .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2020   .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2020     .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2020     .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2020     .pdf     .xls

 

Anul 2019:

executie bugetara - luna ianuarie 2019        .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2019       .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2019           .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2019           .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2019               .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2019             .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2019              .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2019          .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2019    .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2019      .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2019      .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2019      .pdf     .xls

Anul 2018:

executie bugetara - luna ianuarie 2018      .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2018     .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2018          .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2018          .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2018              .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2018            .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2018             .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2018         .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2018   .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2018     .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2018     .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2018     .pdf     .xls

Anul 2017:

executie bugetara - luna ianuarie 2017       .pdf     .xls
executie bugetara - luna februarie 2017      .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2017          .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2017          .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2017              .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2017            .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2017             .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2017         .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2017   .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2017     .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2017     .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2017    .pdf     .xls

Anul 2016:

executie bugetara - luna februarie 2016         .pdf     .xls
executie bugetara - luna martie 2016             .pdf     .xls
executie bugetara - luna aprilie 2016             .pdf     .xls
executie bugetara - luna mai 2016                 .pdf     .xls
executie bugetara - luna iunie 2016               .pdf     .xls
executie bugetara - luna iulie 2016                .pdf     .xls
executie bugetara - luna august 2016            .pdf     .xls
executie bugetara - luna septembrie 2016     .pdf     .xls
executie bugetara - luna octombrie 2016       .pdf     .xls
executie bugetara - luna noiembrie 2016       .pdf     .xls
executie bugetara - luna decembrie 2016      .pdf     .xls