2017-2024
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna februarie 2024 [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de protecție și gardă [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Naţională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor [descarca
 • Comunicat de presă privind Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC) din cadrul Comisiei Europene [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea angajatorilor care desfășoară activități de fabricare, depozitare, păstrare, transport și comercializare, a articolelor pirotehnice și pentru verificarea modului de respectare de către aceștia a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna ianuarie 2024 [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiunile de promovare, informare și conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la drepturile individuale și colective ale acestora, având în vedere Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, unde este stipulată o nouă obligație pentru angajatorii care au cel puțin 10 salariați, respectiv aceea de inițiere a negocierilor colective [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de către Comisia Europeană [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania naţională „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale [descarca
 • Comunicat de presă privind activităţile de control efectuate de ITM CS în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile: coafură și alte activități de înfrumusețare - cod CAEN 9602 respectiv activități de întreținere corporală - cod CAEN 9604 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna decembrie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiunile de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea/păstrarea articolelor pirotehnice [descarca
 • Comunicat de presă privind activităţile de control efectuate de ITM CS în cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna noiembrie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind acţiunile de control desfășurate în intervalul 04.12.2023 - 05.01.2024 cu scopul de a verifica modul în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice [descarca
 • Comunicat de presă privind accidentul mortal produs in data de 15.11.2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna octombrie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind regimul materiilor explozive [descarca]
 • Comunicat de presă privind activităţile de control derulate de ITM CS în cadrul Campaniei Naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a normelor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională. [descarca]
 • Comunicat de presă privind promovarea Campaniei Naționale de verificare a modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna septembrie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 01.10.2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna august 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot [descarca
 • Comunicat de presă privind cerințele minime în domeniul sănătății și securității în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiunile de control în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL [descarca
 • Comunicat de presă privind implicarea tinerilor in activitatea desfasurata in perioadele sezoniere [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna iulie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii [descarca
 • Comunicat de presă privind asigurarea de măsuri minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă în perioadele cu temperaturi care depăşesc +37°C [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna iunie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru semestrul I - 2023, coordonat de către Comisia Europeană [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiunile de control în cadrul Campaniei Naționale privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unitățile de stat și private care au ca obiect de activitate activități de asistență spitalicească – cod CAEN 8610 [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42, 43 [descarca
 • Comunicat de presă privind carnetele de muncă aflate în gestiunea Inspectoratului Teritorial de Muncã Caraș-Severin [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna mai 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind CAMPANIA NAŢIONALA de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activități de producţie, depozitare şi comercializare a carburanților auto. [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna aprilie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă, având tema propusă de către Organizația Internațională a Muncii pentru anul 2023 – Să implementăm un mediu de muncă sigur și sănătos [descarca
 • Comunicat de presă privind Consultare publica REGES-ONLINE [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna martie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind actualizarea aplicației Revisal versiunea 6.0.9 [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale privind verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiuni de monitorizare a respectării prevederilor legale de prevenire a riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate, urmărind astfel conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderile mijlocii (50-249 lucrători) [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin în luna februarie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania națională de supraveghere a produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor [descarca
 • Comunicat de presă privind campania de verificare a agenților economici care desfășoară activități în domeniul alimentației publice, turismului și comerțului, respectiv: restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri, activități de catering, hoteluri, moteluri, pensiuni, parcuri pentru rulote, campinguri, etc. [descarca
 • Comunicat de presă privind munca în Norvegia [descarca
 • Comunicat de presă privind respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.99/2000, referitorare la măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna ianuarie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna decembrie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2023 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna noiembrie 2022 [descarca
 • Comunicat de presa privind acţiunile de control de verificare a modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice [descarca]
 • Comunicat de presa privind Campania Naţională de respectare de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna octombrie 2022 [descarca
 • Comunicat de presa privind Campania Naţională pentru: verificarea respectării prevederilor Legii nr.156/2000 cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate și verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari [descarca]
 • Comunicat de presă privind acțiunile de conștientizare și control care vizează modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [descarca]
 • Comunicat de presă privind controalele efectuate în perioada 24-28.10.2022 [descarca]
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42, 43 [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna septembrie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind Saptamana Europeana SSM [descarca]
 • Comunicat de presă privind asigurarea transparenței veniturilor salariale [descarca]
 • Comunicat de presă privind bilanțul Campaniei Naționale de verificare a modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri [descarca]
 • Comunicat de presă privind promovarea Campaniei Naționale de verificare a modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna august 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna iulie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind contribuțiile sociale [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna iunie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind acţiuni de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere [descarca
 • Comunicat de presă privind temperaturile extreme [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna mai 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 06.06.2022 [descarcă
 • Comunicat de presă privind actul normativ prin care a fost stabilită facilitatea temporară a scutirii de la plata impozitului și a taxelor pentru majorarea voluntară a salariului minim cu 200 de lei [descarca
 • Comunicat de presă privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru sectorul agricol și cel de industrie alimentară [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna aprilie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna martie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind desfășurarea acţiunilor de monitorizare a respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mici. [descarca
 • Comunicat de presă privind desfășurarea acţiunilor de verificare în scopul prevenirii îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul profesional. [descarca
 • Comunicat de presă privind desfășurarea controalelor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), cod CAEN 46. [descarca
 • Comunicat de presă privind ACŢIUNEA DE VERIFICARE A MODULUI DE IDENTIFICARE A RISCURILOR CARE PROVOACĂ AFECŢIUNI MUSCULO-SCHELETICE, PRECUM ŞI A MĂSURILOR LUATE DE ANGAJATORI ÎN VEDEREA PREVENIRII ACESTORA. [descarca
 • Comunicat de presă privind bilanțul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitățile în stațiile de distribuție a carburanților auto, cod CAEN 4730. [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Naţionala de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitățile în stațiile de distribuție a carburanților auto, cod CAEN 4730. [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna februarie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale. [descarca
 • Comunicat de presă privind acțiunea intitulată CONCURS NAȚIONAL “ȘTIU ȘI APLIC – SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ȘCOLII”. [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Naţională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor. [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul comerț – cod CAEN 47. [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna ianuarie 2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul depozite – cod CAEN 5210. [descarca
 • Comunicat de presă privind sesizarile depuse la ITM Caras-Severin in anul 2021 [descarca
 • Comunicat de presă privind temperaturile extreme [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna decembrie 2021 [descarca
 • Comunicat de presă privind salariul minin începând cu 01.01.2022 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna noiembrie 2021 [descarca
 • Comunicat de presă privind desfăsurarea unor acţiuni de control cu scopul de a verifica respectarea prevederilor legale privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea articolelor pirotehnice [descarca
 • Comunicat de presă privind Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate – cod CAEN 4724 [descarca
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin in luna octombrie 2021 [descarca
 • Comunicat de presă privind Acţiunea de informare: ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ” [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin comparativ în primele 9 luni ale anilor 2020 și 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna septembrie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind Campania Naţională parte a Planului de măsuri realizat de Inspecţia Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate [descarcă
 • Comunicat de presă privind Campania Naţionale pentru verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna august 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iulie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind Campania Naţionala pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Covid-19. [descarcă
 • Comunicat de presă privind actiunea de informare "MUNCESTE LEGAL! CUNOASTE-TI DREPTURILE" desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iunie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iunie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind disconfortul termic (măsuri angajatori) [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna mai 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna aprilie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna martie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 31.03.2021 [descarcă
 • Comunicat de presă "CAMPANIA ”Informează-te, lucrează legal şi cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat! [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna februarie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind "Campania Naţionala de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor" [descarcă
 • Comunicat de presă privind "acţiuni de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice, precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora" [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna ianuarie 2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind "Acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere" [descarcă
 • Comunicat de presă ACŢIUNEA DE CONTROL PRIVIND OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR DE A IMPLEMENTA, PE BAZA PRINCIPIILOR GENERALE DE PREVENIRE, MĂSURILE NECESARE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA LUCRĂTORILOR CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA LA LOCURILE DE MUNCĂ DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE SUPRAFAŢĂ, DIVIZIUNILE CAEN 05,07,08 [descarcă
 • Comunicat de presă privind Hotărârea de Guvern nr.4 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată (01.2021)[descarcă
 • Comunicat de presă temperaturi scăzute extreme - 01.2021 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna decembrie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna noiembrie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind Campania Naţionale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în scopul de a reduce riscul de contaminare cu COVID-19 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna octombrie 2020 [descarcă
 • Comunicat Ghid telemunca: Inspecția Muncii a elaborat un GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU / TELEMUNCĂ / PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE MUNCĂ " [descarcă
 • Comunicat de presă "Campania Naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională" [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna septembrie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind obligaţia tuturor celor implicaţi în actul educaţional de a respecta cu stricteţe toate măsurile de protecție împotriva infecției cu SARS-CoV-2. [descarcă
 • Comunicat de presă "CAMPANIA NAŢIONALĂ pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de activitate: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor" [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna august 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă "CAMPANIA NAŢIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE ANGAJATORII RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE REFERITOARE LA SUSPENDAREA ŞI EXECUTAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ" [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iulie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind acțiunile de control efectuate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19°C [descarcă
 • Comunicat de presă privind asigurare masuri conditii de munca la temperaturi extreme de peste +37°C [descarcă
 • Comunicat de presă privind CAMPANIE NAŢIONALĂ DE CONTROL LA ANGAJATORII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR – cod CAEN 41, 42, 43 [descarcă
 • Comunicat de presă privind constituirea de echipe mixte de control formate din reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iunie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind modificarea Codului Muncii [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna mai 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă - Campaniei Naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile - construcţii (cod CAEN 41,42,43) şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN 452)" [descarcă
 • Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Ucă, a fost, în perioada 18 – 20 mai 2020, în vizită de lucru în Germania, alături de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, pentru a verifica condițiile de muncă ale cetățenilor români care muncesc ca lucrători sezonieri în agricultură." [descarcă
 • Comunicat de presă"Acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi" [descarcă
 • Comunicat de presă "Acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto" [descarcă
 • Comunicat de presă privind modificare Codul Muncii [descarcă
 • Comunicat de presă privind unele măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă [descarca]
 • Comunicat de presă CAMPANIE NAŢIONALĂ pentru verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de functionare si procedura de inregistrare a persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei ca agent de plasare a fortei de munca in strainatate [descarcă
 • Comunicat de presă privind "Recomandările Inspecției Muncii ca urmare a măsurilor speciale de control și prevenire a infecției virale cu COVID-19" [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna februarie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 21.02.2020 [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna ianuarie 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă ACŢIUNE DE VERIFICARE A MODULUI DE IDENTIFICARE A RISCURILOR CARE PROVOACĂ AFECŢIUNI MUSCULO-SCHELETICE, PRECUM ŞI A MĂSURILOR LUATE DE ANGAJATORI ÎN VEDEREA PREVENIRII ACESTORA [descarcă
 • Comunicat de presă CAMPANIE NAŢIONALĂ PRIVIND OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR DE A IMPLEMENTA, PE BAZA PRINCIPIILOR GENERALE DE PREVENIRE, MĂSURILE NECESARE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA LUCRĂTORILOR CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN ŞANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE [descarcă
 • Comunicat de presă privind Programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii - 2020 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna decembrie 2019 [descarcă
 • Inspecția Muncii lansează aplicația mobilă denumită „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc zilieri în activitatea pe care o desfășoară [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna noiembrie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna octombrie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă: DANTES NICOLAE BRATU REVINE DE VINERI LA CONDUCEREA INSPECŢIEI MUNCII [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna septembrie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna august 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iulie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iunie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă - Acţiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale. [descarcă
 • Comunicat de presă - temperaturi extreme canicula [descarcă
 • Comunicat de presă - CAMPANIE NAŢIONALĂ PENTRU DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ŞI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ LA ANGAJATORII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna mai 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind ACŢIUNEA DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA RESPECTAREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE PRIVIND UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ, EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI INTERNSHIP-UL - 14.05.2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna aprilie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind ACŢIUNEA DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA RESPECTAREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE PRIVIND UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ, EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI INTERNSHIP-UL [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna martie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă: CAMPANIE NAŢIONALĂ PRIVIND PREVENIREA RISCURILOR DE CĂDERE DE LA ÎNĂLŢIME ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna februarie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna ianuarie 2019 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna decembrie 2018 [descarcă
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş Severin aduce la cunoştinţă faptul că, prin Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018, s-a modificat Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, noua prevedere legislativă intrând în vigoare la data de 29 decembrie 2018. [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna noiembrie 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă privind CAMPANIA NAŢIONALĂ DE VERIFICARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR CU ARTICOLE PIROTEHNICE [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna octombrie 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna septembrie 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă - CAMPANIA NAŢIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE AGENŢIILE DE TURISM RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna august 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă privind informarea cetațenilor care doresc sa lucreze ca îngrijitori de persoane vârstnice în Austria [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iulie 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă temperaturi extreme august 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caras-Severin in luna iunie 2018 [descarcă
 • Comunicat de presă "CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE DE CĂTRE ANGAJATORI A PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA, EXECUTAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI TRANSMITEREA ÎN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR A CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL, PRECUM ŞI A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR" [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND IDENTIFICAREA CAZURILOR DE MUNCĂ NEDECLARATĂ ŞI VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE SE RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE CARE REGLEMENTEAZĂ RELAŢIILE DE MUNCĂ ŞI SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ LA ANGAJATORII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ALIMENTAŢIEI PUBLICE “BUFET EXPRES, RESTAURANT FAST-FOOD, PIZZERIE” [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna aprilie 2018 [descarca]
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 04.06.2018 [descarca]
 • Comunicat de presă - Actiune de Instruire organizata de Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin [descarca]
 • Comunicat de presă: 28 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna martie 2018 [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE ANGAJATORII AU APLICAT PREVEDERILE LEGALE LEGATE DE MODIFICAREA SALARIULUI BRUT ÎN CONTEXTUL TRANSFERULUI CONTRIBUȚIILOR SOCIALE OBLIGATORII DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT – PREVEDERI DEROGATORII DE LA LEGEA NR.62/2011 REGLEMENTATE PRIN ART. VII DIN OUG NR. 82/2017 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE, REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR ȘI STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA DE CĂTRE OPERATORII CARE PRESTEAZĂ SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT A PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, A TIMPULUI DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO ȘI CURIERILOR CU DOMENIUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL Cod CAEN 5320 – alte activități poștale și de curierat [descarca]
 • Comunicat de presă: ACȚIUNE DE CONTROL PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE SE RESPECTĂ CERINȚELE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU TRANSPORTUL RUTIER AL MĂRFURILOR PERICULOASE [descarca]
 • Comunicat de presă: ACȚIUNE DE CONTROL PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE SE RESPECTĂ PREVEDERILE LEGALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN UNITĂȚILE DE PRELUCRARE PRIMARĂ A LEMNULUI [descarca]
 • Comunicat de presă: privind modificarile aduse de Legea nr. 232/2017 Legii nr.156/2000 (R) privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN CEEA CE PRIVESTE INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRĂTORILOR ÎN ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR [descarca]
 • Comunicat de presă privind declararea zilei de vineri dinaintea Pastelui (Vinerea Mare) zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PREVEDERILOR LEGII NR.52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂȚI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂȘURATE DE ZILIERI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna februarie 2018 [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna ianuarie 2018 [descarca]
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 22.01.2018 [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna decembrie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă: Salariul minim brut garantat 01 ianuarie 2018 [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAŢIONALĂ privind verificarea modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislația muncii și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. [descarca]
 • Comunicat de presă privind modificari legislative Revisal [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAŢIONALĂ privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de lucru şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă (lucrători mobili) [descarca]
 • Comunicat de presă: Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art.VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna noiembrie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAŢIONALĂ DE VERIFICARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR CU ARTICOLE PIROTEHNICE [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna octombrie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă: CAMPANIA NAŢIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA DE CĂTRE BENEFICIARI A PREVEDERILOR LEGII NR.52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂŢI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂŞURATE DE ZILIERI, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRECUM ŞI A NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.52/2011 ÎN DOMENIILE PREVĂZUTE LA ART.13 ŞI A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA EXPLOATĂRII COPIILOR / TINERILOR PRIN MUNCĂ ÎN ACESTE DOMENII. [descarca]
 • Comunicat de presă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin informează autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin.1 şi 3 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna septembrie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă - privind desfășurare acţiuni de control împreună cu lucrători ai Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări Caraş-Severin [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna august 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 29.08.2017 [descarca]
 • Comunicat de presă - Asociatii de proprietari  [descarca]
 • Comunicat de presă - Inspecția Muncii a sancționat cu 10.500 de lei S.C. Unique Clothing SRL din Prahova unde un director a fost filmat când înjura şi umilea personalul  [descarca]
 • Comunicat de presă privind modificări Codului Muncii – Legea nr.53/2003 [descarca]
 • Comunicat de presă privind respectarea prevederilor legale privind temperaturile extreme [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna iulie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna iunie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă privind - CAMPANIA EUROPEANĂ “LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE” [descarca]
 • Comunicat de presă privind - ACŢIUNE DE CONTROL PRIVIND VERIFICAREA CERINŢELOR MINIME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LURĂRILE DE SĂPĂTURI [descarca]
 • Comunicat de presă privind - Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată [descarca]
 • Comunicat de presă privind CAMPANIA NAŢIONALĂ PRIVIND IDENTIFICAREA CAZURILOR DE MUNCĂ NEDECLARATĂ LA ANGAJATORII CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIILE PRELUCRĂRII ŞI CONSERVĂRII CĂRNII, PRELUCRĂRII ŞI CONSERVĂRII PEŞTELUI, CRUSTACEELOR ŞI MOLUŞTELOR, FABRICĂRII PRODUSELOR LACTATE ŞI BRÂNZETURILOR, PRECUM ŞI ÎN DOMENIUL COMERCIALIZĂRII ACESTORA [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna mai 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 18.05.2017 [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna aprilie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  24 aprilie - 28 aprilie [descarca]
 • Comunicat de presă "Inspectia Muncii  comemorează victimele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale prin acțiuni la nivel național" [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  10 aprilie - 14 aprilie [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii - "Inspecţia Muncii îşi asumă un rol activ în cadrul Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate" [descarca]
 • Comunicat de presă "CAMPANIA NAŢIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE ANGAJATORII PREVIN CĂDERILE DE LA ÎNĂLŢIME ÎN ŞANTIERELE TEMPORARE ŞI MOBILE" [descarca]
 • Comunicat de presă "28 APRILIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ " [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna martie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă "INSPECŢII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR" [descarca]
 • Comunicat de presă "ACŢIUNE DE CONŞTIENTIZARE ŞI CONTROL CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR CU CONŢINUT DE SILICE CRISTALINĂ" [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  13 martie - 17 martie [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  06 martie - 10 martie [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  27 februarie - 03 martie [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna februarie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  20 februarie - 24 februarie [descarca]
 • Comunicat de presă privind evenimentul produs la data de 28.02.2017 [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii 06 februarie - 10 februarie [descarca]
 • CAMPANIA NAŢIONALĂ “VALENŢELE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” PENTRU FORMAREA UNEI CULTURI DE PREVENIRE ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN LICEE ŞI ŞCOLI PROFESIONALE -  [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna ianuarie 2017 [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  - "Inspecția Muncii se alătură demersurilor la nivel european de combatere a cancerului profesional" [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  16 ianuarie - 20 ianuarie [descarca]
 • Comunicat de presă salariul minim pe economie începând cu 01.02.2017 [descarca]
 • Comunicat de presă Inspectia Muncii  09 ianuarie - 13 ianuarie [descarca]
 • Comunicat de presă - Avertisment pentru angajatori și angajați în caz de temperaturi extreme scăzute [descarca]
 • COMUNICAT DE PRESĂ - CAMPANIA NAŢIONALĂ DE VERIFICARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR CU ARTICOLE PIROTEHNICE [descarca]
 • Comunicat de presă privind activitatea desfasurata de Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin in luna decembrie 2016 [descarca]